"Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole"

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poprawa jakości w edukacji poprzez stworzenie pilotażowych kierunków nauczania w szkolnictwie zawodowym, odpowiadających zapotrzebowaniu na specjalistów z branży IT na rynku pracy. 

Projekt „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole” korzysta z dofinansowania o wartości 217 161,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.11.2023

Lider projektu: Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

Partnerzy Projektu: Politechnika Białostocka oraz GeoCamp Iceland

Projekt ma charakter innowacyjny, wskazuje na to przygotowanie nowatorskich oraz jedynych w Polsce programów nauczania odpowiadających rzeczywistym potrzebom rynku pracy branży nowoczesnych technologii.

Pierwsze spotkanie projektowe w dniach  26.04.2022 - 27.04.2022 

W dniach 26.04.2022 - 27.04.2022 gościliśmy przedstawicieli partnera z GeoCamp Iceland.


Jako lider projektu zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie projektowe z partnerami z: Politechniki Białostockiej oraz GeoCamp Iceland w ramach projektu pt. „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

Podczas spotkania omówiliśmy zasady wspólnej realizacji projektu oraz harmonogram działań. Poruszone zostały również zagadnienia m.in. udziału środowiska biznesowego w edukacji, zastosowania narzędzi biznesowych w procesie nauczania czy też wykorzystywanie wiedzy specjalistów-programistów.

Projekt ma charakter innowacyjny wskazuje na to przygotowanie nowatorskich oraz jedynych w Polsce kierunków nauczania odpowiadających rzeczywistym potrzebom rynku pracy branży nowoczesnych technologii.

Drugie spotkanie projektowe w dniach 09.06.2022 -10.06.2022 

 W dniach 09.06.2022 - 10.06.2022 odbyło się już drugie spotkanie projektowe w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


Podczas spotkania w Islandii poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak: elementy gamifikacji oraz  wykorzystywanie wiedzy specjalistów - programistów  w procesie nauczania. Spotkaliśmy się również z przedstawicielami University of Iceland oraz Gróska Creative Community.


Trzecie spotkanie projektowe w dniach 21.10.2022 - 22.10.2022 

Tym razem w dniach 21.10.2022 - 22.10.2022 odbyło się trzecie spotkanie projektowe. Przedstawiciele Fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju wspólnie z przedstawicielami Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej czerpali inspirację w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole” dofinansowanego z Programu Edukacja z funduszy EOG. 

Wymiana doświadczeń w edukacji zawodowej, innowacje, nowe trendy w technologii to jest to, czym zajmowali się podczas takich podróży. 

Odwiedziliśmy m.in University of Icelan, Gróska Creative Community - nowoczesną przestrzeń łączącą biznes - edukację oraz naukę. Taka wizja edukacji, która promuje synergię biznesu oraz innowacyjność środowisk akademickich, jest nam szczególnie bliska. 


Uczestniczyliśmy również w spotkaniu w głównej siedzibie firmy gamingowej  CCP Games, która stworzyła #eveonline - symulacyjną produkcję #mmo osadzoną w kosmicznym #uniwersum. 

Czwarte spotkanie projektowe 16.02.2023 

Dnia 16.02.2023 odbyło się czwarte spotkanie projektowe w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Przedstawiciele Fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju wspólnie z przedstawicielami Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej gościli Partnera z Islandii GeoCamp Iceland.

Podczas tego spotkania wspólnie omówione zostały dalsze działania w projekcie m.in. zakres merytoryczny szkolenia oraz omówiono organizację pierwszej konferencji upowszechniającej projekt.

 Konferencja upowszechniająca projekt

Konferencja "Profil pracownika 4.0"

 

Zastanawiasz się nad wyborem przyszłego zawodu? A może jesteś osobą interesującą się nowoczesną technologią, która chce dowiedzieć się, jakie są obecne trendy rynku pracy w sektorze IT oraz jak kształtuje się profil pracownika 4.0?

 

Przyjdź na konferencje - "Profil pracownika 4.0"!

 

Trendy rynku pracy branży IT oraz profil pracownika 4.0 to jedne z zagadnień, które będą poruszone na konferencji upowszechniającej projekt „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”.

 

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków funduszy EOG Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w partnerstwie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej oraz GeoCamp Iceland realizuje projekt, który umożliwia współpracę instytucji kształcenia zawodowego z przedstawicielami branży IT. 

 

W odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży IT oraz potrzeby osób, które chcą się przekwalifikować, w ramach projektu zostaną przygotowane m.in. nowatorskie oraz jedyne w Polsce programy nauczania na poziomie średniej szkoły zawodowej oraz studiów wyższych odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy w branży nowoczesnych technologii.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 

17 lutego 2023 godz. 14.00

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Aula B

ul. Wiejska 45A, Białystok 


Fotorelacja z konferencji: 

Szkolenie z edukacji zdalnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy kadrę dydaktyczną Szkół INFOTECH, kadrę dydaktyczną Politechniki Białostockiej oraz kadrę GeoCamp ICELAND oraz przedsiębiorców z branży IT woj. podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z nowoczesnych metod i narzędzi efektywnego nauczania zdalnego w ramach projektu pt. „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole” dofinansowanego ze środków funduszy EOG. Program edukacja.

3-dniowe szkolenie będzie miało miejsce: w Technikum Programistycznym INFOTECH ul. Ciepła 40 sala 202 Białystok od 26 do 28 kwietnia 2023 roku w godzinach 15:30 – 19:30.

Szkolenie poświęcone będzie prezentacji najnowszych osiągnięć i innowacji w dziedzinie edukacji informatycznej. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy na temat skutecznych metod nauczania, które przygotowują uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym.

Tematy szkolenia m.in: 

- Grywalizacja w nauczaniu.

- Wykorzystywanie OBS w edukacji zdalnej (Open Broadcaster Software – wieloplatformowy program, który służy zarówno do nagrywania, jak i transmisji strumieniowej.

- ChatGPT – jako narzędzie w edukacji. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia oraz zgłoszenie się poprzez rejestrację do dnia 17.04.2023 r. w formularzu zamieszczonym pod adresem:

Formularz zgłoszeniowy

Można również przyjść osobiście do biura projektu i złożyć formularz pod adres:

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju ul. Ciepła 40 E, pok. 413  Białystok.

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu i dołączenia do nas w dążeniu do udoskonalenia metod nauczania z zakresu IT oraz przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie cyfrowym. Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenie oraz wiedza będą cennym wkładem w rozwój tego ważnego sektora edukacji.

Regulamin szkolenia do pobrania tutaj

Z niecierpliwością czekamy na Państwa uczestnictwo w szkoleniu do dnia 17.04.2023 r. .


Wyniki rekrutacji 


Mamy przyjemność poinformować, że zakończyliśmy proces rekrutacji na szkolenie "Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego" w ramach projektu „Technologie przyszłości w dziejesz szkole”, które odbędzie się w dniach 26-28.04.2023 r. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swój udział oraz wykazali zainteresowanie tym ważnym tematem.

Po przeprowadzeniu starannego procesu rekrutacji wyłoniliśmy 24 uczestników, którzy wezmą udział w naszym szkoleniu. Wszystkim wybranym gratulujemy i cieszymy się, że dołączycie do nas na tym wydarzeniu. Wkrótce otrzymacie Państwo oficjalne zaproszenie z informacjami o programie szkolenia oraz wszelkimi niezbędnymi detalami.

Szkolenie "Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego" ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami, technologiami oraz dobrymi praktykami w dziedzinie edukacji na odległość. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspirowanie do implementacji nowoczesnych rozwiązań w codziennej pracy pedagogicznej.

W trakcie trzydniowego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, prelekcjach oraz dyskusjach z doświadczonymi praktykami i ekspertami w dziedzinie edukacji zdalnej. Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w szkoleniu, dzielenia się doświadczeniami oraz zadawania pytań, abyśmy razem mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Z niecierpliwością oczekujemy na spotkanie z Państwem podczas naszego szkolenia "Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego"!

Partnerzy projektu:

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

Politechnika Białostocka

GeoCamp Iceland


Relacja ze szkolenia


Z przyjemnością informujemy o zakończeniu trzydniowego szkolenia "Nowoczesne metody i narzędzia skutecznego nauczania zdalnego", które odbyło się w dniach 26-28.04.2023 r. w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”. 

Celem naszego szkolenia nie była tylko transmisja wiedzy, ale przede wszystkim inspirowanie uczestników do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w codziennej pracy pedagogicznej. Osiągnęliśmy ten cel, obserwując zaangażowanie uczestników, wyniki ankiet oraz jakość prowadzonych dyskusji.

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które skupiały się na praktycznym stosowaniu nowoczesnych narzędzi w edukacji zdalnej, wymieniali się doświadczeniami, zadawali pytania i dzielili się najlepszymi praktykami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a prelegentom i ekspertom za cenne treści i inspiracje.

 Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza przyczyni się do dalszego rozwoju i doskonalenia metod nauczania zdalnego.


Seminarium 17.11.2023 r. 

Seminarium "Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla współczesnej edukacji?", które odbyło się 7 listopada 2023 roku, w Auli VII LO w Białymstoku, zgromadziło ponad 100 uczestników, w tym dyrektorów szkół, nauczycieli, ekspertów edukacyjnych i technologicznych oraz entuzjastów AI.

Program seminarium był bogaty i różnorodny. Zbigniew Gajewski omówił kluczowe wyzwania i możliwości AI w edukacji, skupiając się na aktualnym stanie oraz przyszłości technologii edukacyjnych napędzanych przez AI. Petros Psyllos przedstawił, jak nowoczesne technologie przyspieszają zmiany w edukacji oraz jak przedsiębiorstwa mogą wspierać szkoły w nauczaniu AI.

Katarzyna Polak, w swojej prezentacji, skupiła się na narzędziach AI w klasie, prezentując praktyczne przypadki i narzędzia edukacyjne oparte na AI, oraz jak przygotować uczniów do pracy z AI. Po obiedzie odbył się panel dyskusyjny na temat gotowości współczesnej edukacji na przyjęcie AI, w którym udział wzięli wszyscy prelegenci oraz Piotr Kiercel. Karol Przybyszewski wraz z Andrzejem Chmielewskim również zaprezentowali przykłady dobrych praktyk nowatorskich programów nauczania, które powstały w ramach projektu „Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole”.

Seminarium było znakomitą okazją do zgłębienia tematyki AI w edukacji, podjęcia dyskusji o jej przyszłości oraz wymiany doświadczeń i pomysłów, co stanowiło krok naprzód w przygotowaniu systemu edukacyjnego na wyzwania przyszłości.


Konferencja Hybrydowa „Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0” – 29 Listopada 2023 r.

Dnia 29 listopada 2023 roku odbyła się konferencja hybrydowa zatytułowana "Edukacja Jutra: Kształtowanie Pracownika 4.0". Wydarzenie to, zorganizowane na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, stało się finałowym działaniem naszego projektu "Technologie przyszłości w dzisiejszej szkole". Sala 29C wypełniła się uczestnikami zarówno obecnymi fizycznie, jak i dołączającymi online, tworząc dynamiczne i interaktywne środowisko wymiany wiedzy i doświadczeń.

Konferencja rozpoczęła się od wprowadzenia, które przygotowało uczestników na serię inspirujących prelekcji i dyskusji. Poruszono kluczowe tematy związane z edukacją i rynkiem pracy w erze cyfrowej:

Nowe wymagania na rynku pracy: Ekspertów z Polski i Islandii zaintrygowała publiczność swoimi prezentacjami na temat zmieniającego się świata pracy i nowych umiejętności potrzebnych w przyszłości.

Przyszłość edukacji w dobie AI: Fascynująca dyskusja skupiła się na wpływie sztucznej inteligencji na kształcenie zawodowe, prezentując innowacyjne podejścia do nauczania.

Pilotażowy program studiów inżynierskich: Wyniki pilotażowego programu z Software Development zostały entuzjastycznie przyjęte, pokazując skuteczność nowych metod nauczania.

Prezentacja nowych programów Technikum Programistycznego INFOTECH ukazała, jak najnowsze technologie mogą być włączone do edukacji, inspirując przyszłych programistów.

Krótki film z konferencji link: https://www.youtube.com/watch?v=G-V8Y_-zbOY  

Fotorelacja z konferencji: 

Wypracowane Rezultaty Pracy Intelektualnej w ramach projektu: 

W projekcie powstały nowe programy nauczania oraz raport z analizy rynku branży IT. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów pod linkiem: Wypracowane RPI – Projekt EOG